Čínska vláda môže zaviesť niekoľko „protiopatrení“ proti americkým spoločnostiam - vrátane spoločnos...

HANOJ - Vietnam nakupuje od pobrežnej stráže USA druhé vojnové plavidlo v snahe obrániť svoje vody pred čínskou expanziou.