LONDÝN - Británia rozhodla, že počnúc rokom 2021 sa pri výstavbe 5G sietí nebudú v krajine používať...

Singaporean Infocomm Media Development Authority (IMDA) vymenovala víťazov 5G kontraktov.

Spoločn...

Čínska vláda môže zaviesť niekoľko „protiopatrení“ proti americkým spoločnostiam - vrátane spoločnos...