1921 - Sovietskym Zväz podporuje Kuomintang.

1923 - Sovietskym Zväz inštruuje komunistickú stranu Číny, aby podpísala s Kuomintangom vojenskú zmluvu a podpisuje s Čínou aj medzivládnu dohodu.

1926 - Kuomingtanský vodca Čangajšek prepúšťa sovietskych vojenských poradcov a obmedzuje vplyv komunistickej strany v krajine, čo vedie k občianskej vojne.

1929 – Ozbrojený konflikt medzi Čínou a Sovietskym Zväzom. Číňania obsadzujú východo-mandžuskú železnicu, dovtedy pod spoločnou správou Číny a Sovietskeho Zväzu. Rýchly zásah sovietskej armády krízu ukončuje a Čína musí opätovne akceptovať spoločnú správu nad železnicou.

1931 – Japonská invázia do Mandžuska.

1934 – Čínska 36. divízia poráža Červenú armádu, ktorá sa snaží obsadiť Xinjiang.

1949 - Vznik Čínskej Ľudovodemokratickej Republiky pod vedením Mao Ce-tunga.

1949 – Koniec občianskej vojny v Číne.

1949 – Mao cestuje do Moskvy a žiada o ekonomickú pomoc. Stalin ho ale necháva čakať týždne, čo zanecháva v Maovi hlbokú stopu poníženia.

1950 – Kuomingtan je definitívne porazený a vyhnaný z Číny. Nachádza útočisko na Taiwane, kde zakladá samostatný štát.

1950 – Sovietsky Zväz sa stáva najbližší spojenec Číny. Stavia v Číne mnoho tovární na výrobu vojenských lietadiel, tankov a vojenských lodí. Stalin dokonca poskytuje Číne jadrové technológie.

1950 – Čína začína veľkú vojenskú ofenzívu v Kórei. Sovietsky Zväz ju podporuje, ale odmieta vyslať vlastné lietadlá nad kórejské územie. Mao je zúrivý a obviňuje Stalina zo zrady. Následne ho ale žiada o pomoc pri budovaní vojenského priemyslu. Stalin súhlasí so zvýšenými dodávkami munície, ale nie je ochotný Číne poskytnúť najnovšie vojenské technológie.

1950 – 1951 – Čína vojensky obsadzuje Tibet. Sovietsky Zväz vyjadruje podporu Tibetu a odsudzuje čínsku inváziu.

1953 – Sovietsky vodca Stalin zomiera. Mao si robí nádeje, že práve on sa stane vodca komunistického sveta a predstaviteľ toho správneho marxizmu.

1958 – Dva roky po odsúdení Stalinovho kultu osobnosti označuje Mao Nikitu Chruščova za nedôveryhodného.

1958 – Mao ohlasuje veľkú celonárodnú kampaň „Krok vpred“, priemyselnú revolúciu, ktorej cieľom je predbehnutie Sovietskeho Zväzu na všetkých frontoch. Milióny ľudí sa zúčastňuje na budovaní priemyslu a to v takých počtoch, že nezostáva takmer nik, kto by pracoval na poliach. Do roku 1962 zomiera viac ako 30 miliónov Číňanov v dôsledku prepracovania a hladomoru. Mnoho priehrad vybudovaných v týchto rokoch kolabuje v roku 1975 pri tajfúne Nina a spôsobuje jednu z najväčších ľuďmi spôsobených katastrof v histórií, keď umiera odhadom až 240 tisíc Číňanov.

1960 – Sovietske spravodajské služby hlásia zvýšenú vojenskú aktivitu Číny v pohraničných oblastiach.

1962 – USA začínajú námornú blokádu Kuby po tom, ako tam Sovieti začali s umiestňovaním jadrových striel. Čína vyjadruje Sovietskemu Zväzu plnú podporu v prípadnom konflikte s USA. Mao je podráždený, keď Nikita Chruščov ustupuje a súhlasí s odstránením jadrových zbraní z Kuby.

1964 – Čína testuje prvú jadrovú bombu.

1964 – Počty vojakov na Sovietsko-Čínskych hraniciach dramaticky narastajú. Sovieti zvyšujú počet vojakov z 225 tisíc na 375 tisíc, Čína ich ale s 1,5 miliónom vojakov štvornásobne prevyšuje.

1966 – Mao ohlasuje Veľkú kultúrnu revolúciu s cieľom odstránenia opozície a upevnenia si moci.

1968 – Sovietsky Zväz obsadzuje Československo. Mao má konečne zámienku na otvorené vystúpenie proti Sovietskemu Zväzu. Označuje ho za fašistický, egoistický a imperialistický. Čína začína konečné prípravy na vojenský konflikt so svojim severným susedom.

1969 – Čína začína s prvými vojenskými provokáciami na hraniciach. Podľa čínskej tlače „Sovieti, vediac, že sú slabí, odmietajú bojovať a ustupujú.“

1969 – Čínska armáda za podpory delostrelectva a mínometov útočí na sovietsku pohraničnú stráž na ostrove Ženbao. Podľa čínskej tlače zomiera 58 sovietskych vojakov a Číňanov. Podľa ruských zdrojov zomiera 248 Číňanov a 32 sovietskych vojakov. Sovieti odpovedajú tankovým útokom, bombardérmi a vojenskou pechotou. Číňanom sa podarí zničiť a získať jeden, v tej dobe supermoderný tank T-62 ...

Viac informácií a výpovede očitých svedkov nájdete vo videu.

Predchádzajúci článok Ďalší článok